H2020 City4Age je dobio odobrenje Evropske komisije

City4Age – Gradski servisi za aktivno i zdravo starenje prilagođeni starijim osobama (Elderly-friendly City services for active and healthy ageing) predlog projekta je uspešno odobren od strane Evropske komisije. Ovo je drugi Horizon2020 projekat u kome Belit učestvuje kao partner. City4Age će omogućiti gradovima prilagođenim starijim osobama da pomognu svojim građanima u godinama da se…

Pročitajte ceo tekst

Lokalni registar zagađivača

Belit je završio razvoj i implementaciju još jednog registra za javnu upravu – ovog puta je to Lokalni registar zagađivača za Opštinu Bor. Lokalni registar zagađivača omogućava unos i praćenje opštih podataka o izvoru zagađenja; emisiji u vazduhu; emisiji u vodi; emisiji u zemljište; kao i upravljanje otpadom. Ovaj registar sadrži osnovne statistike o izvorima…

Pročitajte ceo tekst

Redovna skupština SmartCare projekta

Smartcare partneri iz Srbije su domaćini Redovne Skupštine SmartCare projekta koja će biti održana u periodu od 16. do 18. juna 2015. godine i obuhvatiće posetu pilot lokacije u Kraljevu. Okvirna agenda Redovne skupštine: 16. jun 2015. godine – Poseta pilot lokaciji u Kraljevu na kojoj će učesnici biti u mogućnosti da upoznaju aktere na…

Pročitajte ceo tekst

Belit u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije

Belit je imao aktivno učešće u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije o sprovođenju pravnog okvira Evropske unije i pitanjima razvoja e-uprave (e-government) i to u oblastima upravljanje identitetima, e-zdravlje (e-health) i elektronske javne nabavke (e-procurement), koji je u Briselu organizovan pod patronatom Privredne komore Srbije (PKS). Studijska poseta Briselu „Ka efikasnijem sistemu e-uprave u Republici…

Pročitajte ceo tekst

Belit je ISO 27001:2013 sertifikovana kompanija

Belit je uspešno uveo sistem za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013. Ovo predstavlja dalje unapređenja kvaliteta naših usluga i proizvoda, odnosa sa korisnicima i procedura unutar firme. Uspešnost uvođenja je potvrdila eksterna provera sistema za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013, koju je sprovela kompanija SGS i potvrdila da sistem za upravljanje…

Pročitajte ceo tekst

Page 12 of 16« First...1011121314...Last »