• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Potpisan ugovor sa AIK Bankom

Potpisan ugovor sa AIK Bankom

Belit d.o.o. je potpisao ugovor sa AIK Bankom za implementaciju BankReport-a.

Belitov Bank Report je softver koji pravi bankarske finansijske izveštaje i podnosi ih Narodnoj Banci Srbije. Izveštaje banke mogu da generišu iz svog informacionog sistema automatski, ali je moguće praviti izveštaje i manuelno, kao i kombinacijom automatskog i manuelnog unosa podataka. Omogućeno je i spajanje više izvora podataka i njihovo objedinjavanje u jedan izveštaj koji se šalje.

AIK Banka je prepoznata kao pouzdan partner velikom broju građana i srpskih privrednika. Pored toga što zauzima jednu od vodećih pozicija po broju klijenata, AIK Banka je lider i po adekvatnosti kapitala bankarskog sistema Srbije.

Ovo rešenje povezuje sada već 17 centralnih sistema banaka u Srbiji sa izveštajnim odeljenjem u Narodnoj Banci Srbije.

Copyright @ Belit d.o.o. .