• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Skupština MOEEBIUS projekta

Skupština MOEEBIUS projekta

U toku je treća Skupština MOEEBIUS projekta koja se održava u Portugaliji i traje od 02. do 03. novembra. Na Skupštini učestvuju svi partneri na projektu – Tecnalia Research & Innovation (Španija), Honeywell, SPOL. S.R.O (Češka Republika), Hypertech Energy Labs (Grčka), CORK Institute of Technology (Irska), Solintel M&P SL (Španija), Tyndall National Institute (Irska), Almende B.V. (Holandija), Belit d.o.o. Beograd (Srbija), KiWi Power LTD (Ujedinjeno Kraljevstvo), Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalija), Grindrop Ltd (Ujedinjeno Kraljevstvo), Beogradske elektrane (Srbija), Municipio de Mafra (Portugalija), ASM – Market Research and Analysis Centre Ltd. (Poljska) i TH Nürnberg (Nemačka).

U okviru Skupštine će biti razmatran dosadašnji napredak projekta i plan rada u narednih šest meseci, održani tehnički sastanci (arhitektura i modeli podataka; senzori i middleware; dinamička procena okoline), kao i sastanak upravnog odbora projekta.

U okviru ovog događaja će biti urađena i poseta pilot lokaciji MOEEBIUS projekta u Portugaliji – Mafri i to zgradi Gradske skupštine Mafre, kompleksu školskih zgrada i zgradi obdaništa. Cilj posete je da se pruži jasan uvid u neophodnost postojanja pilot lokacija, uloge modela i tehničkih detalja za modelovanje i prikupljanje podataka.

MOEEBIUS je inovativni projekat koji se finansira kroz Horizon2020 program Evropske unije. Projekat podrazumeva razvoj novih alata i metodologija koji će dovesti do smanjivanja raskoraka koji se javlja između predviđenih i stvarnih energetskih performansi na nivou zgrada i blokova zgrada.

Copyright @ Belit d.o.o. .