• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Belit je ISO 20000-1:2011 sertifikovana kompanija

Belit je ISO 20000-1:2011 sertifikovana kompanija

ISO/IEC 20000-1:2011

Belit je uspešno uveo ISO/IEC 20000-1:2011 sistem upravljanja uslugama u IT za upravljanje i pružanje usluga u održavanju i podršci softverskih rešenja eksternim korisnicima.

Uspešnost uvođenja je potvrdila eksterna provera sistema ISO/IEC 20000-1:2011, koju je sprovela kompanija SGS i potvrdila da sistem upravljanja uslugama u IT za upravljanje i pružanje usluga u održavanju i podršci softverskih rešenja eksternim korisnicima Belit-a u potpunosti ispunjava zahteve propisane ovim međunarodnim standardom.

SGS je vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju i priznata je kao globalni reper za kvalitet i integritet. Ova kompanija ima više od 90.000 zaposlenih i posluje u vidu mreže sa preko 2.000 predstavništava i laboratorija širom sveta.

Pored ISO/IEC 20000-1:2011, Belit dodatno već duže vreme implementirane sisteme sa kojima je ovaj sistem u vezi – ISO 9001:2008 sistem upravljanja kvalitetom za razvoj softvera i realizaciju projekata u oblasti IKT, kao i ISO/IEC 27001:2013 sistem upravljanja bezbednosti informacija za razvoj softvera i realizaciju projekata u oblasti IKT.

Copyright @ Belit d.o.o. .