• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Početna

U korak sa najnovijim trendovima i tehnologijama, Belit

Belit je inovativna IT kompanija koja već petnaest godina pruža usluge kako privatnim i javnim kompanijama, tako i vladinim i nevladinim organizacijama. Stvaramo rešenja koja pomažu našim klijentima da ostvare trajna unapređenja svojih performansi i imamo tim sposoban da uspešno odgovori i na najizazovnije probleme i pri tome zadrži prepoznatljiv kvalitet i inovativnost.

logo_small_50

PULSE

PULSE je troipogodišnji projekat Evropske unije u oblasti zdravstva, društvenih nauka, geografskih informacionih sistema (GIS), analize podataka, klimatologije, i drugim, koji je do 2020. godine implementiran u sedam svetskih gradova – Barselona, Birmingem, Njujork, Pariz, Pavija, Singapur i Tajpej, i koji je demonstrirao u realnom okruženju transformisanje sistema javnog zdravlja iz reaktivnog u prediktivni.
Više o projektu PULSE

City4Age-logo-mali

City4Age projekat

City4Age – Gradski servisi za aktivno i zdravo starenje prilagođeni starijim osobama (Elderly-friendly City services for active and healthy ageing) stvara inovativni okvir koji može biti primenjen u gradovima Evrope – IKT alate i servise koji unapređuju otkrivanje rizika koji su povezani sa kognitivnim oštećenjem i slabošću kod starijih osoba, kao i IKT alate i servise koji mogu da pomognu starijim osobama da unaprede svoj svakodnevni život i promovišu pozitivne promene ponašanja. Ovaj evropski projekat sufinansiran od strane Horizon2020 programa Evropske komisije će pokrenuti gradske zajednice da olakšaju ulogu socijalne i zdravstvene službe, kao i porodica koje se suočavaju sa kognitivnim oštećenjem i slabošću kod starijih osoba.
Više o City4Age projektu

MOEEBIUS - logo-small

MOEEBIUS projekat

MOEEBIUS – Modeliranje optimizacije energetske efikasnosti u zgradama radi postizanja gradske održivosti (Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability) uvodi holistički okvir optimizacije energetskih performansi koji poboljšava postojeće pristupe modelovanju i pruža inovativne alate za simulaciju koji – 1) duboko zadiru i opisuju složenost upravljanja stvarnim zgradama u preciznim simulacijama koje značajno umanjuju „raskorak u performansama“ i 2) višestruko pojačavaju stalnu optimizaciju energetskih performansi zgrada kao sredstva da se ublaže i smanje identifikovani “raskoraci u performansama” u realnom vremenu, ili kroz renoviranje.
Više o MOEEBIUS projektu

Belit je ISO 27001:2013 sertifikovana kompanija

Belit je uspešno uveo sistem za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013. Ovo predstavlja dalje unapređenje kvaliteta naših usluga i proizvoda, odnosa sa korisnicima i procedura unutar firme. Pored ISO/IEC 27001:2013, Belit je uspešno implementirao i sprovodi i ISO 9001:2008 za razvoj softvera i realizaciju projekata iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
Pogledajte ostale vesti

Copyright @ Belit d.o.o. .