• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
BELIT sa Beogradom i Kraljevom na dve EIP on AHA referentne lokacije

BELIT sa Beogradom i Kraljevom na dve EIP on AHA referentne lokacije

Na objavljenoj listi za dodelu statusa, 26 regionalnih i lokalnih organizacija je dobilo status “referentne lokacije” tako da je ukupan broj referentnih lokacija prešao brojku od 100. BELIT je deo partnerstva na dve refentne lokacije u Srbiji. Grad Kraljevo koji je proglašen po drugi put kao kandidat za referentnu lokaciju koju čine Dom zdravlja Kraljevo i Centar za socijalni rad. Parnerstvo sa Institutom za javno zdravlje obezbedilo je da Grad Beograd ostvari status referentne lokacije sa dve zvezdice. Evropska inicijativa za aktivno i zdravo starenje okuplja organizacije koje su pokazale postojanje sveobuhvatnih strategija za unapređenje inovacija, razumevanje i rešavanje problema pružanja zdravstvenih i usluga nege starijim licima. Uspešno okupljaju širok spektar zainteresovanih strana na onovu modela “četvorostruke spirale” (“Quadruple Helix”) koji uključuje predstavnike privrede, civilnog društva, akademske zajednice i državnih organa na regionalnom i lokalnom nivou. Ovakve vrste saradnje pokreću strukturne promene koje su daleko izvan okvira koja bi neka pojedina organizacija mogla samostalno da postigne, a usput stvaraju okruženja za druge regione u svojoj zemlji ili u Evropi koji mogu da nauče, prenesu ili prilagode znanje za svoja lokalna okruženja uz regionalni, socijalni i ekonomski razvoj kao dugoročni cilj. Status referentnih lokacija dodeljen je onim organizacijama koje su pokazale dostignuća u razvoju, usvajanju i raširenosti inovativnih praksi aktivnog i zdravog starenja. Ovaj rad bi trebalo da bude usklađen sa strateškim ciljevima Evropskog inovativnog parnerstva za aktivno i zdravo starenje (EIP on AHA) i relevantim novim strateškim kretanjima, uključujući Transformaciju zdravlja i nege na jedinstvenom digitalnom tržištu i rad koji se sprovodi kroz Horizon2020 WE4AHA CSA, posebno u 3 horizontalne inicijative, kao što su Blueprint, Innovation to Market (I2M) i MAFEIP.   Ovo je međutim tek početak, EIP on AHA pruža mogućnost za kontinuirano unapređenje i uključivanje novih relevantnih aktera kako bilo koja refernentna lokacija mogla da održi i dalje poboljša svoj status. Proces dobijanja ili postizanja napretka u sebi uključuje i alat za unapređenje koje referentni organizacije mogu da koriste da identifikuju polja za napredovanje i da kreiraju plan implementacija promena. Ovo će omogućiti referentnim lokacijama da kontinuirano proveravaju i ocenjuju svoj napredak  u razvoju strategije i politika i na taj način doprinose ekonomskom rastu u svom regionu i Evropi. Srodne akcione grupe: A1 pridržavanje terapijama, A2 prevencija pada, A3 Promovisanje zdravih navika tokom života i prevencija bolesti i slabosti, B3 Integrisana nega, C2 rešenja za samostalan život, D4 okruženja prilagođena starima

Copyright @ Belit d.o.o. .