• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
H2020 City4Age je dobio odobrenje Evropske komisije

H2020 City4Age je dobio odobrenje Evropske komisije

City4Age – Gradski servisi za aktivno i zdravo starenje prilagođeni starijim osobama (Elderly-friendly City services for active and healthy ageing) predlog projekta je uspešno odobren od strane Evropske komisije. Ovo je drugi Horizon2020 projekat u kome Belit učestvuje kao partner.

City4Age će omogućiti gradovima prilagođenim starijim osobama da pomognu svojim građanima u godinama da se nose sa blagim kognitivnim oštećenjem i slabostima, tako da mogu duže da ostanu nezavisni. Čitav spektar nenametljivih IKT alata i usluga će biti razvijen kako bi se unapredilo otkrivanje rizika koji su povezani sa kognitivnim oštećenjem i slabošću kod starijih osoba, bilo da osoba boravi u kući ili se kreće po gradu. Projekat City4Age će takođe olakšati ulogu socijalne i zdravstvene službe, kao i ulogu familije i pružalaca nege.

Copyright @ Belit d.o.o. .