• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Mobilna aplikacija omogućava kontrolu potrošnje energije – Srbija u projektu optimizacije energetske efikasnosti u zgradama

Mobilna aplikacija omogućava kontrolu potrošnje energije – Srbija u projektu optimizacije energetske efikasnosti u zgradama

Stanari dve zgrade u naselju Stepa Stepanović u Beogradu imaju mogućnost da preko mobilne aplikacije i internet portala u bilo kom trenutku vide koliko energije troše i koliko to košta, da li im se potrošnja povećava ili smanjuje u odnosu na neku uobičajenu potrošnju, ali i da porede koliko troše u različitim vremenskim periodima. Ove informacije su im na raspolaganju kao deo akcije da se poveća svest građana o mogućnosti uštede energije samo promenom svakodnevnog ponašanja, i dobijaju ih u okviru projekta Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability (MOEEBIUS), koji finansira Evropska unija kroz program EU Horizon 2020. Projekat MOEEBIUS u Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugaliji i Srbiji sprovodi 15 partnera, među kojima su istraživački centri, firme za pružanje energetskih usluga (ESCO), mala i srednja preduzeća, univerziteti, javne ustanove iz 10 zemalja. Iz Srbije su učesnici Javno-komunalno preduzeće Beogradske elektrane, čiji su predstavnici Bojan Bogdanović, vođa projekta i operativni rukovodilac inženjeringa, i Radmilo Savić, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku, kao i firma Belit – Belgrade Information Technologies. Težnja da zgrade postanu energetski efikasnije stavlja građevinske i ESCO firme u situaciju da je neophodno da obezbede da projektovani ili predviđeni efekat mera za štednju energije bude isti sa efektom posle sprovođenja tih mera. U slučaju da se planirani efekti ulaganja značajno razlikuju od ostvarenih, to dovodi do velikog rizika, potencijalnih finansijskih gubitaka neke ili svih strana u EPC (Energy Performance Contracting) i do negativnog efekta po celo ESCO tržište.
Projekat se primenjuje u Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Mafri (Portugalija) i Beogradu (Srbija) u trajanju od 40 meseci. Počeo je novembra 2015, a završava se aprila 2019.
U Beogradu je izabrano 48 zgrada, povezanih sistemom daljinskog grejanja Beogradskih elektrana, u kojima živi 12.000 stanara, što pilot-lokaciju u Srbiji čini najvećom od tri. U projektu učestvuje 44 stambenih zgrada u naselju Stepa Stepanović, dve osnovne škole – Dragan Lukić (Bežanijska kosa) i Danilo Kiš (naselje Stepa Stepanović), vrtić Mala Sirena (naselje Stepa Stepanović) i administrativna zgrada Beogradskih elektrana na Novom Beogradu.MOEEBIUS omogućava razvoj različitih poslovnih modela, u okviru dve oblasti: ESCO – kompanije za energetske usluge i upravljanje potrošnjom (demand response).
U Srbiji je primenjen i testira se ESCO model, koji se isključivo zasniva na podizanju svesti i obučenosti korisnika (stanara) kao sredstva za postizanje energetskih ušteda. Naime, podizanje svesti i uloga korisnika objekta u ostvarivanju zadatih ciljeva ušteda su ključni i sastavni deo svih EPC ugovora zasnovanih na podeli ušteda između ESCO kompanija i vlasnika objekata, koji su predmet energetske sanacije. Upravo zbog značajnog udela, koji nije lako predvideti, neophodno je detaljnije sagledavanje mogućnosti postizanja ušteda isključivo primenom mera za podizanje svesti i kapaciteta korisnika da postižu uštede.
U većini slučajeva korisnici objekata nisu uopšte svesni ovog potencijala, nisu obučeni za korišćenje merno regulacione opreme koja im je na raspolaganju, nemaju uvid u sopstvenu potrošnju i ne mogu da uoče vezu između svog ponašanja i iznosa na računu za grejanje. Takođe, najveći deo njih nije svestan velikog uticaja koji na račun za grejanje imaju unutrašnji dobici energije (rad električnih aparata, toplota koju odaju ljudi, sunčevo zračenje, itd.), dužina i način provetravanja prostorija, dobici i gubici toplote u odnosu na susedne stanove i prosečne spoljašnje temperature.Mere za postizanje uštede kroz podizanje svesti korisnika zahtevaju vrlo mala ulaganja i stoga predstavljaju obavezan deo svih EPC, ali i mogućnost da se primenjuju samostalno. Da bi se omogućio inovativan način za komunikaciju i pružanje informacija sa korisnicima, razvijeni su mobilna aplikacija i internet portal koji su na raspolaganju svim korisnicima u dve zgrade u naselju Stepa Stepanović. U narednom periodu planira se nadogradnja sistema i mobilne aplikacije i internet portala mogućnošću da se grejanje u stanu daljinski uključuje i isključuje, mere parametri ugodnosti u stanovima (temperatura, vlaga, procenat CO2, osvetljenost), ali i da se paralelno, daljinski prati funkcionisanje ključne opreme u toplotnoj podstanici i korelacija parametara rada podstanice i grejanja u samim stanovima. Da bi se ispunili i ostali ciljevi Projekta vrši se 3D modeliranje naselja Stepa Stepanović, ali i izrada numeričkih modela delova sistema od Toplane TO Voždovac, preko distributivne mreže, sve do svih zgrada u naselju i pojedinačnih stanova u dve zgrade.
Preuzeto sa https://www.ekapija.com/

Copyright @ Belit d.o.o. .