• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Uspostavljena elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija

Uspostavljena elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija

Elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija (eIRH) počela je sa radom, a u okviru zakonske obaveze – upisa hemikalija u Registar hemikalija, podaci se mogu dostaviti i elektronskim putem preko portala irhportal.ekologija.gov.rs. Uvođenje mogućnosti za elektronsko dostavljanje podataka za upis hemikalija u Registar hemikalija, preko e-platforme, ima za cilj da privrednim subjektima pojednostavi i pojeftini administrativne procedure, i tako doprinese bržem i lakšem ispunjavanju zakonskih obaveza, kao i da ubrza proveru  dostavljenih podataka od strane nadležnog organa. Da bi privredni subjekti i savetnici za hemikalije bili u mogućnosti da pristupe eIRH portalu, neophodno je da prethodno budu registrovani. Obrazac za registraciju privrednog subjekata može se preuzeti na strani irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija. Obrazac za registraciju savetnika za hemikalije može se preuzeti na strani irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik. Više informacija u vezi registracije privrednog subjekta i savetnika za hemikalije mogu se naći na strani „Najčešće postavljana pitanja“ irhportal.ekologija.gov.rs/Home/FAQ. Uspostavljanje elektronske platforme za Integralni Registar hemikalija (eIRH) jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, koji Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi u saradnji sa Švedskom agencijom za hemikalije (KemI) i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).   Preuzeto sa http://www.ekologija.gov.rs/

Copyright @ Belit d.o.o. .