• header info - Belit doo, Obilićev venac 18-20, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Početna

U korak sa najnovijim trendovima i tehnologijama, Belit

Belit je od svog osnivanja 2000. godine jedna od vodećih softverskih kompanija u Srbiji. U svojoj 15 godini poslovanja Belit nastavlja da ide u korak sa najnovijim trendovima i tehnologijama, ulaže u obrazovanje i obuku zaposlenih, da bude posvećen klijentima, širi kompetencije i ekspertize, da ostane kreativan i osvežavajuće inovativan.

Glavne kompetencije su nam projektovanje, razvoj, implementacija i integracija informatičkih rešenja, menadžment projekata i savetovanje. Naše ekspertize obuhvataju finansijski sektor, vladin i javni sektor, sektore socijalne i zdravstvene zaštite, kao i sektor intelektualne svojine i energetski sektor.

Energy Manager - Belit

Energy manager

Energy Manager je web orijentisan informacioni sistem nezavistan od platforme koji vrši monitoring potrošnje energije. Na osnovu prikupljenih podataka o potrošnji Energy Manager može pružiti set parametrizovanih analiza i izveštaja, da bi pružio pomoć u svakodnevnim radnim aktivnostima svim korisnicima (planiranje resursa, optimizacija potrošnje energije, detekcija anomalija u potrošnji, itd.). Pored toga, u skladu sa relevantnim standardima i regulativom, energetski bilansi mogu biti kreirani sa željenim indikatorima za izabrani energetski entitet ili grupu entiteta.
Više o proizvodu Energy Manager

Belit je ISO 27001:2013 sertifikovana kompanija

Belit je uspešno uveo sistem za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013. Ovo predstavlja dalje unapređenje kvaliteta naših usluga i proizvoda, odnosa sa korisnicima i procedura unutar firme. Pored ISO/IEC 27001:2013, Belit je uspešno implementirao i sprovodi i ISO 9001:2008 za razvoj softvera i realizaciju informaciono-komunikacionih tehnologija projekata.
Pogledajte ostale vesti

beca

BECA – Balanced European Conservation Approach

Servisi na bazi informacionih tehnologija za uštedu resursa u stanovanju. Cilj BECA projekta je da se obezbedi permanentna redukcija potrošnje glavnih resursa u evropskim stambenim zgradama pružanjem servisa baziranih na informacionim tehnologijama stanarima – i to servisa za upravljanje resursima (RMS), kao i servisa za podizanje svesti građana (RUAS). Navedeni servisi obezbeđuju efikasno praćenje i kontrolu potrošnje električne energije i daljinskog grejanja. Pilot lokacije BECA projekta se nalaze u Beogradu i još 6 lokacija u Evropi.

Više o BECA projektu

smartspaces

SMARTSPACES – Saving Energy in Europe’s Public Buildings Using ICT

SMARTSPACES projekat ima za cilj da omogućiti javnim upravama u Evropi da, kroz sveobuhvatan pristup korišćenja potencijala IKT-a, smanje utrošak energije javnog sektora u veoma značajnom obimu. Ovaj projekat će se izgraditi na postojećim servisima kako bi razvio sveobuhvatne SMARTSPACES servise obezbeđujući povratnu informaciju o utrošku energije. Implementacija operativnih servisa obuhvata 11 pilot lokacija u Evropi, uključujući i Beograd.
Više o SmartSpaces projektu

Copyright @ Belit d.o.o. 2015.