• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Članak na evropskom BUILD UP portalu o našem EPSMARC alatu za primenu SRI metodologije baziranu na realnim merenjima i kontekstualnoj inteligenciji

Članak na evropskom BUILD UP portalu o našem EPSMARC alatu za primenu SRI metodologije baziranu na realnim merenjima i kontekstualnoj inteligenciji

U članku objavljenom na BUILD UP portalu Evropske Komisije prošlog meseca – https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/tools/towards-proactive-smart-readiness-driven-intelligence-and-big-data-beyond – pored opisa relevantnog EPSMARC web rešenja koje smo razvili u okviru upravo završenog BEYOND projekta, dajemo i opštiji pregled stanja i pravaca daljeg razvoja i usvajanja Smart Readiness Indicator (SRI) metodologije i okvira za procenu građenih objekata u Evropi baziranih na realnim podacima o energetskim performansama i “pameti” zgrada i njihovih funkcionalnih jedinica. EPSMARC Osnovni Pregled

Copyright @ Belit d.o.o. .