• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Portal Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Portal Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

Belit je potpisao ugovor za izradu i implementaciju javne internet strane – Portal ALSU sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika. U narednih mesec i po dana biće implementirano rešenje novog portala koje omogućava da na jednom mestu, jednostavno i brzo, posetioci mogu da dobiju sve relevantne informacije vezane za stečaj.

Portal ALSU predstavlja javni informativni portal za promovisanje transparentnosti i dobre prakse u vođenju stečajnih postupaka i na jednom mestu objedinjuje sve informacije koje se tiču stečaja u Republici Srbiji, počev od zakonske regulative, obrazaca, informacija o profesiji stečajnog upravnika i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika kao regulatornog tela, sve do detaljnog i transparentnog pregleda stečajnih postupaka koji se vode preko Elektronskog sistema za vođenje stečajnih postupaka (ERS). Pored ovih servisa, zainteresovanim licima će biti dostupni i oglasi o prodaji imovine javnim nadmetanjem i javnim prikupljanjem ponuda, kao i tromesečnih pisanih izveštaja o toku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase koji su propisani najnovijim izmenaman i dopunama Zakona o stečaju.

Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – ALSU prati razvoj profesije stečajnog upravnika i vrši nadzor nad radom licenciranih stečajnih upravnika.

Copyright @ Belit d.o.o. .