• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Razvoj softverskih modula za Zavod za intelektualnu svojinu

Razvoj softverskih modula za Zavod za intelektualnu svojinu

Zaključen je ugovor za razvoj softverskih modula – nadogradnja postojeće IPAS aplikacije sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Biće razvijeni softverski moduli za prijem prijava i potrebnih dokumenata u elektronskom obliku sa elektronskom potvrdom, implementirana obrada podnesenih prijava i elektronskih zahteva i integracija sa postojećim aplikacijama Zavoda za intelektualnu svojinu, kao i integracija sistema sa servisom e-uprave za administriranje plaćanja, uz implementaciju varijabilnog kalkulatora taksi prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama.

Ovi servisi predstavljaju interfejs između softvera za administraciju prijava i tok predmeta – IPAS Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i korisnika. Ovim će biti omogućeno građanima i privredi da u elektronskom obliku podnose zahteve, zahtevi će biti obrađivani i integrisani sa postojećom IPAS aplikacijom, a biće urađena i integracija sistema sa e-upravom.

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije je nacionalni centar za zaštitu intelektualne svojine i pružanje strateških informacija kada je reč o intelektualnom kapitalu. Zavod za intelektualnu svojinu podržava razvoj konkurentne privrede zasnovane na znanju, kao i opšti napredak Republike Srbije.

Copyright @ Belit d.o.o. .