• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Uspešno završen razvoj softverskih modula za Zavod za intelektualnu svojinu

Uspešno završen razvoj softverskih modula za Zavod za intelektualnu svojinu

Belit je završio razvoj softverskih modula koji unapređuju postojeći sistem Zavoda za intelektualnu svojinu i omogućavaju njegovu integraciju u sistem e-uprave.

Razvijeni su softverski moduli za prijem prijava i potrebnih dokumenata u elektronskom obliku sa elektronskom potvrdom prijema, obradu podnetih prijava i elektronskih zahteva i integraciju sa postojećim aplikacijama Zavoda za intelektualnu svojinu, kao i integraciju sistema sa servisom e-uprave za administriranje plaćanja, uz implementaciju varijabilnog kalkulatora taksi prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama.

Ovi servisi predstavljaju interfejs između softvera za administraciju prijava i tok predmeta – IPAS Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i korisnika. Ovim se omogućava građanima i privredi da u elektronskom obliku podnose zahteve, da se zahtevi obrađuju i integrišu sa postojećom IPAS aplikacijom i integracija sistema sa e-upravom.

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije je nacionalni centar za zaštitu intelektualne svojine i pružanje strateških informacija kada je reč o intelektualnom kapitalu. Zavod za intelektualnu svojinu podržava razvoj konkurentne privrede zasnovane na znanju, kao i opšti napredak Republike Srbije.

Copyright @ Belit d.o.o. .