• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Android aplikacija za SmartCare projekat

Android aplikacija za SmartCare projekat

Za potrebe projekta „Smart Care“ Belit je razvio internu aplikacija namenjena medicinskom osoblju, socijalnim radnicima, neformalnim pružaocima nege i primaocima nege.

Ova aplikacija na jednostavan i pregledan način omogućava praćenje zdravstvenog stanja primaoca nege, podsećanje na zadatke i aktivnosti koje je potrebno uraditi u toku dana, a pri tome obezbeđuje usmenu i pisanu komunikaciju kako sa neformalnim, tako i sa formalnim pružaocima nege.

Aplikacija značajno olakšava pružanje potrebne nege od strane neformalnih pružalaca nege, time što ima omogućava brz i lak uvid u trenutno stanje primaoca nege, spisak zadataka i aktivnosti koje je potrebno obaviti i sve potrebne podsetnike.

Smart Care mobilna aplikacija, zajedno sa internet portalom koji je Belit prethodno razvio, omogućava produbljivanje integracije socijalne i zdravstvene nege koju projekat SmartCare razvija i uspešno implementira.

SmartCare projekat je deo CIP ICT programa Evropske unije namenjen razvoju konkurentnosti i inovativnosti korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija. Glavni cilj projekta je bolje povezivanje pružalaca zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga upotrebom novih tehnologija. Učesnici projekta dolaze iz 12 evropskih zemalja, odnosno 23 evropske regije. Deset regija je izabrano za pilot lokacije na kojima će se, uz podršku lokalnih institucija, razviti novi servisi koji će primeniti dva razvojna puta za pružanje integrisanih zdravstvenih i socijalnih usluga. Kraljevo je izabrano kao pilot lokacija u Srbiji.

Projekat će razviti nove informaciono-komunikacione servise koji će omogućiti povezivanje i razmenu informacija između Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, samog primaoca nege i neformalnih pružalaca nege (članova porodice i sl.).

Copyright @ Belit d.o.o. .