• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Belit je ISO 27001:2013 sertifikovana kompanija

Belit je ISO 27001:2013 sertifikovana kompanija

Belit je uspešno uveo sistem za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013. Ovo predstavlja dalje unapređenja kvaliteta naših usluga i proizvoda, odnosa sa korisnicima i procedura unutar firme.

Uspešnost uvođenja je potvrdila eksterna provera sistema za upravljanje informacionom bezbednošću prema standardu ISO/IEC 27001:2013, koju je sprovela kompanija SGS i potvrdila da sistem za upravljanje informacionom bezbednošću Belit-a u potpunosti ispunjava zahteve propisane ovim međunarodnim standardom.

SGS je vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju i je priznata je kao globalni reper za kvalitet i integritet. Ova kompanija ima više od 80.000 zaposlenih i posluje u vidu mreže sa preko 1.650 predstavništava i laboratorija širom sveta.

Pored ISO/IEC 27001:2013, Belit uspešno sprovodi i ISO 9001:2008 za razvoj softvera i realizaciju informaciono-komunikacionih tehnologija projekata.

Copyright @ Belit d.o.o. .