• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Kompanija Belit je postala ShakeSpeare Advance Partner

Kompanija Belit je postala ShakeSpeare Advance Partner

ShakeSpeare je moćan BPM (Business Process Management) i DMS (Document Management System) alat. Ovaj softver na jednostavan način omogućava evidentiranje, klasifikaciju i praćenje dokumenata i poslovnih procesa u kompaniji. Integracijom ShakeSpeare aplikacije u vašoj kompaniji automatizujete poslovne procese i značajno poboljšavate perfomanse preduzeća ubrzavajući tok informacija kao i interkompanijsku i intrakompanijsku komunikaciju, povećavate efikasnost i produktivnost, i kao krajnji rezultat postižete evidentnu uštedu u novcu i vremenu. BPM/DMS rešenje ShakeSpeare je već implementirano u mnogim eminentnim kompanijama u regionu (Srbija, Slovenija, Hrvatska…), Evropi (Austrija, Nemačka…) i svetu (Brazil…). Predstavnici kompanije Belit su od 8-10. maja učestvovali na seminaru gde su usavršili svoja znanja u korišćenju i implementaciji ShakeSpear BPM i DMS rešenja i uspešno završili Advance sertifikovanje.  

Copyright @ Belit d.o.o. .