• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Demonstracija BRAINTEASER alata i servisa za upravljanje ALS i MS na međunarodnoj konferenciji SoftCOM 2022 u Splitu

Demonstracija BRAINTEASER alata i servisa za upravljanje ALS i MS na međunarodnoj konferenciji SoftCOM 2022 u Splitu

Belit i UPM (Tehnički univerzitet u Madridu) predstaviće napredak učinjen u razvoju trenutne ažurirane verzije alata BRAINTEASER za praćenje i upravljanje bolešću (namenjenog pacijentima, kliničarima i drugim pružaocima zdravstvene nege) i sistema podrške. Demonstracija rada alata uživo odigraće se na konferenciji SoftCOM 2022, tridesetoj međunarodnoj konferenciji IEEE (Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike) o softveru, telekomunikacijama i kompjuterskim mrežama, koja se održava u Splitu od 22. do 24. septembra. Ova demonstracija odigraće se u okviru programa profesionalnih izlgača i demonstratora na sednici PDS1 u petak, 23. septembra od 17:30, i, moguće, ponovljena tokom sednice Poslovnog foruma u subotu, 24. septembra od 9:00 do 10:30.

Copyright @ Belit d.o.o. .