• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
eTesting

Prednosti

  • Moderna, fleksibilna i skalabilna web platforma.
  • Statistički izveštaji o rezultatima testiranja omogućavaju svakom korisniku da kvantitativno i kvalitativno izmeri stečeno znanje.
  • Jedinstvenost generisanih testova je omogućena slučajnim odabirom pitanja i njihovog redosleda unutar svakog nivoa težine i slučajnim odabirom odgovora i njihovog redosleda za svako pitanje.
  • Vreme trajanja testova može biti ograničeno.

Belit e-Testing rešenje je moderna web aplikacija namenjena kao ispomoć u e-Learning procesu, kao delu sistema permanentnog obrazovanja, sa ciljem da poveća efikasnost i kvalitet učenja. Uz to, detaljni statistički izveštaji o rezultatima testiranja omogućavaju svakom korisniku da kvantitativno i kvalitativno izmeri stečeno znanje. Stoga je njegova primena najpogodnija u kombinaciji sa drugim, tradicionalnim e-Learning metodama čime se korisnicima pruža bogat i sveobuhvatan sistem koji omogućava maksimalan kvalitet učenja.

Na kraju polaganja korisniku se prikazuju detaljni rezultati testiranja sa obeleženim tačnim i pogrešnim odgovorima. U slučaju pogrešnog odgovora, korisniku se savetuje da ponovi određenu oblast iz gradiva na koju se pitanje odnosi. Za pitanja sa više ponuđenih odgovora, tačnost svakog odgovora se evaluira odvojeno i označava u skladu sa tim. Algoritmi za računanje ukupnog skora mogu biti izmenjeni kako bi se prilagodili specifičnim zahtevima ciljnog sistema.

Testovi se mogu generisati za svaki validan kurs. Kurs se smatra validnim ako je moguće generisati test na osnovu šablona, odnosno ako za svaku težinu pitanja u bazi postoji najmanje tačno onoliko validnih pitanja koliko ih je administrator kursa predvideo na testu. Pitanje se smatra validnim ako je broj definisanih odgovora veći ili jednak minimalnom broju odgovora za to pitanje na testu. Trajanje testa može biti limitirano u zavisnosti od zahteva ciljnog sistema, a može postojati i opcija vremenskog ograničenja po pitanju.

Velika prednost ovog pristupa je jedinstvenost generisanih testova omogućena slučajnim odabirom pitanja i njihovog redosleda unutar svakog nivoa težine, i slučajnim odabirom odgovora i njihovog redosleda za svako pitanje.

Ukratko

  • Belit e-Testing je alat u e-Learning procesu, kao delu sistema permanentnog obrazovanja, sa ciljem da poveća efikasnost i kvalitet učenja.
  • Belit e-Testing je moderna, fleksibilna i skalabilna web aplikacija.
  • Statistički izveštaji o rezultatima testiranja omogućavaju svakom korisniku da kvantitativno i kvalitativno izmeri stečeno znanje.
  • Jedinstvenost generisanih testova je omogućena slučajnim odabirom pitanja i njihovog redosleda unutar svakog nivoa težine i slučajnim odabirom odgovora i njihovog redosleda za svako pitanje.

Copyright @ Belit d.o.o. .