• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
HR book

Prednosti

 • Omogućava praćenje svih relevantne podataka i istorijata o sopstvenim ljudskim resursima.
 • Smanjenje troškova upravljanja kadrovima i bolja dosutpnost podataka.
 • Mogućnost rada velikog broja korisnika istovremeno.
 • Praćenje angažovanja i napredovanja zaposlenih.
 • Lako i intuitivno korišćenje.

HR book je aplikacija za vođenje evidencije o ljudskim resursima u elektronskom obliku u malim i srednjim preduzećima.

HR Book obezbeđuje efikasno vođenje evidencije o angažovanju zaposlenih, o stečenom znanju i veštinama, usavršavanju i napredovanju, kao i planiranim i realizovanim odsustvima, uz jasan pregled perioda izostajanja. Na ovaj način se, na jednom mestu, omogućava jasan uvid u osposobljenost zaposlenog, njegovo angažovanje i učinak. Program takođe omogućava i da se na vreme uoče procesi koji bi mogli dovesti do otežanog poslovanja uzrokovanog ljudskim faktorom.

HR Book omogućava da se vodi evidencija i o kadrovima koji su od značaja za firmu, a nisu zaposleni u samoj firmi.

  Među podacima o zaposlenima čuvaju se:

 • osnovni podaci o zaposlenom,
 • dokumentacije koju poseduje odeljenje za ljudske resurse u elektronskoj formi,
 • spisak dužnosti zaposlenog, kako bi se u svakom trenutku znalo na kojoj se dužnosti nalazi, kao i u kom period su mu bile dodeljene različite dužnosti,
 • najavu i realizaciju odmora, odsustava i službenih puteva,
 • podaci o prethodnim zaposlenjima kadra u drugim firmama, kao i promene radnih mesta unutar firme,
 • sve veštine zaposlenog (s tim u vezi postoji mogućnost pretrage zaposlenih i ostalih kadrova po veštinama kako bi se omogućilo lakše vođenje poslovanja),
 • podaci o obrazovanju i obukama zaposlenih,
 • evidencija dece radi lakšeg rešavanja pitanja vezanih za osiguranja,
 • podaci o organizacionim jedinicama kojima kadar pripada, kako bi se videla jasna organizaciona struktura i pomoglo poslovanje u dinamičnim uslovim gde zaposleni pripada više od jedne jedinice.


  Praćenje izostajanje kadrova je moguće na više načina:

 • vizuelno praćenje vremenskih raspodela odsustvovanja kadra, kako bi se u svakom trenutku uočila paralelna izostajanja,
 • pretragom po kriterijumu zadatog perioda u kome su zaposleni izostajali,
 • kalendarski, dnevni, nedeljni i mesečni pregled izostanaka.

Lako praćenje korisnika aplikacije i njihovih ovlašćenja omogućeno je po role-based principu. U sistemu mogu da se čuvaju podaci o više firmi odjednom. Posledica toga je da više firmi može da deli istu bazu, sa tim što svaka firma ima potpuni pristup podacima samo o svojim zaposlenima, dok o ostalim vidi samo osnovne podatke koji su od značaja za lakše umrežavanje i saradnju. Aplikacija HR Book je uređena u skladu sa standardom ISO 9001:2008 o evidenciji angažovanja, upravljanju kadrovima i kartonu osoblja.

Aplikacija poseduje pregledan korisnički interfejs i ima mogućnost pretrage kadrova po različitim kriterijumima.

Omogućeno je izveštavanje o aktivnostima zaposlenog, ili više zaposlenih po različitim kriterijumima.

Aplikacija pruža podršku za planiranje angažovanja kadrova u kraćem i dužem vremenskom periodu.

Ukratko

 • HR book je aplikacija za vođenje evidencije o ljudskim resursima u elektronskom obliku u malim i srednjim preduzećima.
 • Aplikacija pruža podršku za planiranje angažovanja kadrova u kraćem i dužem vremenskom periodu.
 • Sadrži sve relevantne podatke i istorijat o ljudskim resursima firme.
 • Evidencija kadrova van firme sa kojima firma sarađuje.
 • Jednostavno pregled i pretraga svih podataka.

Primena

 • Firme koje nemaju osobu zaduženu za ljudske resurse.
 • Kompanije koje žele efikasan alat za pomoć departmanu ljudskih resursa.
 • Firme koje žele značajno da smanje upotrebu papira.

Copyright @ Belit d.o.o. .