• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Kreditni Biro

Prednosti:

 • Značajno smanjenje kreditnog rizika i vremena potrebnog za obradu upita.
 • Smanjenje kamata zbog smanjenog rizika izdavanja kredita.
 • Povećanje finansijske discipline.
 • Onemogućava preterano zaduživanje.
 • Kreditni biro je jedan od najbržih pružalaca ove usluge u Evropi.

Kreditni Biro je nacionalni centralizovani informacioni sistem za proveru i izveštavanje o trenutnoj solventnosti fizičkih i pravnih lica, koja omogućava uvid u trenutno stanje zaduženosti klijenata. Podaci su dostupni samo na osnovu potpisanih saglasnosti osoba i kompanija čiji se podaci traže. Ovakav sistem značajno smanjuje cenu procesiranja zahteva za uslugom, povećava finansijsku disciplinu i minimizuje rizik za kreditore.

Još jedan od pozitivnih efekata ovog sistema je i to što sprečava preterano zaduživanje. • Prikupljanje informacija – Komunikacija sa informacionim sistemima banaka, lizing kuća i drugih izvora informacija o ličnom i kompanijskom kreditnom rejtingu.
 • Upravljanje podacima – Sistem proizvodi informacije i replicira ih za upotrebu u drugim delovima sistema. Podaci o korisnicima Kreditnog Biroa su zaštićeni.
 • Izveštavanje – Izveštaji se stvaraju upotrebom SQL Server Reporting Services. Obrasci za izveštaje se dnevno ažuriraju.
 • Povezivanje klijenata – Omogućava direktan pristup uslugama Kreditnog Biroa i integraciju izveštaja Kreditnog Biroa u postojeće poslovne aplikacije.

Ukratko:

 • Analiza trenutne solventnosti klijenta.
 • Značajno smanjenje kreditnog rizika i vremena potrebnog za obradu upita.
 • Prikuplja podatke iz različitih sistema banaka.
 • Trenutno sistem koristi 3.200 obučenih operatera.
 • Kreditni biro generiše više od 10.000 izveštaja dnevno, i to samo za privatne korisnike.
 • Preko 1,9 miliona registrovanih korisnika, koji su barem jednom upotrebili ovu uslugu.

Reference:

 • Udruženje banaka Srbije, Beograd RS
 • AIK Banka, Niš RS
 • Alpha Bank, Beograd RS
 • Banca Intesa, Beograd RS
 • Banka Poštanska Štedionica, Beograd RS
 • Credit Agricole Srbija, Beograd RS
 • Čačanska Banka, Čačak RS
 • Dunav Banka, Beograd RS
 • Erste Banka, Novi Sad RS
 • Eurobank, Beograd RS
 • Findoestic Banka, Beograd RS
 • Hypo Alpe-Adria Bank, Beograd RS
 • JUBMES Banka, Beograd RS
 • KBC Banka, Beograd RS
 • KBM Banka, Kragujevac RS
 • Komercijalna Banka, Beograd RS
 • Marfin Bank, Beograd RS
 • NLB Banka, Beograd RS
 • Opportunity Bank, Novi Sad RS
 • OTP Banka Srbija, Novi Sad RS
 • Pireus Bank, Beograd RS
 • Procredit Bank, Beograd RS
 • Raiffeisen Bank, Beograd RS
 • Sberbank Srbija, Beograd RS
 • Societe Generale Banka Srbija, Beograd RS
 • Srpska Banka, Beograd RS
 • Unicredit Bank Srbija, Beograd RS
 • Vojvođanska Banka, Novi Sad RS
 • VTB Banka, Beograd RS
 • CA Leasing Srbija, Beograd RS
 • ERB Leasing, Beograd RS
 • Hypo-Alpe Adria Leasing, Beograd RS
 • Intesa Leasing, Beograd RS
 • Lipaks, Beograd RS
 • NBG Leasing, Beograd RS
 • NLB Leasing, Beograd RS
 • Pireus Leasing, Beograd RS
 • Porsche Leasing SCG, Beograd RS
 • Procredit Leasing, Beograd RS
 • Raiffeisen Leasing, Beograd RS
 • S-Leasing, Beograd RS
 • Sogelease Srbija, Beograd RS
 • Unicredit Leasing Srbija, Beograd RS
 • VB Leasing, Beograd RS
 • Zastava Istrabenz Lizing, Beograd RS
 • Telekom Srbija, Beograd RS
 • Telenor, Beograd RS
 • VIP mobile, Beograd RS

Copyright @ Belit d.o.o. .