• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
MARIS

Prednosti:

  • Puna podrška prikupljanju i pregledu podataka.
  • Brza pretraga, uz mogućnost i detaljne pretrage.
  • Više različitih formata pregleda i izvoza podataka.

MARIS je centralizovani informacioni sistem kompozitora, tekstopisaca i njihovih dela – koji obuhvata zaštitu prava intelektualne svojine autora muzičkih dela i obračun autorskih honorara nastalih na osnovu tih prava.

Ovaj sistem prikupljanje podataka sa domaće scene, a kroz komunikaciju sa srodnim internacionalnim registrima, MARIS prikuplja i čuva podatke o muzičkim stvaraocima na internacionalnom nivou i štiti i njihova prava.

U potpunosti je usklađen sa međunarodnim standardima koje je propisala Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora (International Confederation of Societies of Composers and Authors – CISAC) za elektronsku razmenu podataka sa ostalim udruženjima (CRD), izdavača (CWR), svetskom bazom dela (WID) i autora (IPI).

MARIS omogućava detaljan pregled zainteresovanih strana, njihovih dela i objavljenih nosača zvuka. Pored toga, kroz ovaj sistem je omogućeno licenciranje i distribucija autorskih honorara za javne nastupe i emitovanje dela zaštićenih autorskim pravima. Posebno je značajno postojanje web interfejsa za zainteresovane strane, koji im omogućava da preko interneta pretražuju i dobijaju izveštaje.

MARIS objedinjava sve aspekte zaštite autorskih prava intelektualne svojine i obračuna autorskih honorara u sferi muzike. Prava koja se štite su mala i mehanička prava, digitalna i štampana prava, prava na osnovu korišćenja muzike u filmovima, kao i na osnovu uvoza i proizvodnje nosača zvuka. Kroz MARIS su zaštićena prava kompozitora i tekstopisaca, aranžera, editora i subeditora i obračun honorara na osnovu tih prava.

Implementacija MARIS-a je informacioni sistem za podršku kompletnom poslovanju SOKOJ-a (Organizacija muzičkih autora Srbije).Ukratko:

  • Centralizovana baza zainteresovanih strana (autora), kako domaćih tako i stranih.
  • Jedinstven sistem za identifikaciju i šifriranje.
  • Detaljan pregled zainteresovanih strana, njihovih dela i objavljenih nosača zvuka.
  • Licenciranje i distribucija autorskih honorara za javne nastupe i emitovanje dela zaštićenih autorskim pravima.

Referenca:

sokoj

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije osnovana je 1950. godine. Sokoj štiti prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Najstarija je i do nedavno jedina organizacija za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih muzičkih i srodnih prava u našoj zemlji.

Copyright @ Belit d.o.o. .