• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
PP klijent

Prednosti

  • Ubrzava i automatizuje komunikaciju između centralnog sistema kompanije i elektronskog bankarskog sistema.
  • Povećanje brzine plaćanja i kontrole.
  • Smanjenje bankarskih troškova.
  • Podržava sve nivoe kompleksnosti i različite distribucije postojećih bankarskih softvera.

PP klijent je aplikacija za povezivanje i razmenu podataka između centralnog sistema kompanije i elektronskog bankarskog sistema.

Obezbeđuje kompaniji e-plaćanje sa jedinstvenim okruženjem bez obzira na kompleksnost i distribuciju bankarskog softvera koji koristi. Komunikacija sa e-bankarskim sistemom se odvija razmenom elektronskih dokumenata u formatu koji je data banka propisala.

Ukratko

  • PP klijent omogućava povezivanje i razmenu podataka između centralnog sistema kompanije i elektronskog bankarskog sistema koji ta kompanija koristi.

Reference

  • Dunav osiguranje
  • Velefarm

Copyright @ Belit d.o.o. .