• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Registar objekata

Prednosti

 • Jednostavno pronalaženje podataka o sportskim objektima.
 • Velika fleksibilnost sistema i lako proširivanje dodatnim modulima.
 • Mogućnost rada sa velikim brojem korisnika istovremeno.
 • Mogućnost integracije za napredne funkcionalnosti e-Government-a u sportu.
 • Podržava internacionalizaciju (i18) i lokalizaciju svih komponenti sistema na različite jezike.

Registar sportskih objekata je implementiran i dostupan je on-line kao jedan od glavnih modula Nacionalnog e-sport sistema u okviru Ministarstva sporta i omladine Srbije. Objedinjava podatke o terenima, zgradama i drugim objektima koji se koriste za sport na nacionalnom nivou, bilo da su u privatnom ili javnom sektoru.

Kompleksna struktura podataka, koja se sastoji od velikog broja povezanih arhiva, hronološki čuva podatke o svim promenama i događajima vezanim za status objekta, karakteristikama gradnje, podržanim sportovima i rangu takmičenja, planiranim, potrebnim i potrošenim finansijskim i drugim resursima, povezanim pravnim ili privatnim subjekima, i drugim karakteristikama sportskih objekata.

Podaci su dostupni na Internetu. Dok su javnosti dostupni samo ograničeni podaci, korisnicima sa punim pravima su dostupni svi podaci i izveštaji. Izvor podataka su osobe i / ili institucije koje su zadužene za određene sportske objekte (vlasnici, menadžeri…).

Podaci se odobravaju od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i od strane operativaca i nadzornika iz Ministarstva ili pripadajućih institucija. Podaci se unose preko Interneta, što značajno pojednostavljuje i ubrzava unos i omogućava veću ažurnost podataka. Sistem je dizajniran da radi sa velikim brojem korisnika istovremeno, kako onih koji unose podatke, tako i onih koji žele tim podacima da pristupe. Svi izveštaji se generišu u realnom vremenu.

Rešenje je skalabilno i moguće ga je proširiti da podržava promene i dodavanje poslovnih procesa kao i nove procedure i podatke. Fleksibilnost rešenja se ogleda i u tome što omogućava unapređenja podsistema i integracije za napredne funkcionalnostima e-Government-a u sportu, kao i ugrađenoj podršci za internacionalizaciju (i18) i lokalizaciju svih komponenti sistema na različite jezike. Sam sistem se sastoji od većeg broja modula, a lako se može proširiti dodatnim modulima.

Rešenje je razvijeno na, u tom trenutku, najsavremenijoj Oracle platformi i kao takvo je predstavljeno u Oracle Solutions katalogu – oracle katalog.Primena

 • Registar objekata u vlasništvu države.
 • Registar jaslica i vrtića.
 • Registar objekata vlasništvu grada.
 • Registar objekata u procesu legalizacije.
 • Registar zdravstvenih ustanova.

Ukratko

 • Višeslojna bezbednost (ISO 27002) i transfer kroz komunikacione kanale uz upotrebu protokola za enkripciju.
 • Višestruki napredni kriterijumi pretrage.
 • Sistem radi indeksiranje – prikuplja, parsira i pohranjuje podatke omogućavajući brzo i tačno pronalaženje podataka.
 • On-line podnošenje podataka.
 • Izveštavanje u realnom vremenu.
 • Sistem je modularan.

Referenca

 • Registar sportskih objekata Republike Srbije
  Registar sportskih objekata Republike Srbije – Objedinjeni registar svih terena, zgrada i drugih objekata koji se koriste za sport u Republici Srbiji, nezavisno od toga da li su u privatnom ili nekom drugom vlasništvu.
 • Ministarstva sporta i omladine Republike Srbije
  http://www.mos.gov.rs/
 • Oracle Solutions katalog
  Oracle Solutions – Rešenje je razvijeno na, u tom trenutku, najsavremenijoj Oracle platformi i kao takvo je predstavljeno u Oracle Solutions katalogu.

Copyright @ Belit d.o.o. .