• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
BECA
Pun naziv projekta: Balanced European Conservation Approach (BECA) – Servisi na bazi informacionih tehnologija za uštedu resursa u stanovanju
image001 BECA projekat se bavi potrebom za smanjenjem potrošnje energije u Evropskom gradskom stanovanju kako bi se zadovoljili opšti ciljevi smanjenja emisije štetnih gasova. Da bi značajno smanjili ukupnu potražnju za energijom i vodom, BECA će razviti kompletan set inovativnih servisa za podizanje svesti korišćenja i upravljanja resursima. Ravnoteža se postiže rešavanjem ne samo enrgije nego i vode, kroz uključivanje svih ključnih oblika energije – električne energije, gasa i grejanja. beca pilot

Organizacije u 7 zemalja (Nemačka, Italija, Španija, Švedska, Bugarska, Češka, Srbija) i njihovi partneri sarađuju na projektu da se obezbedi informaciono-tehnološko upravljanje energijom i savesno korišćenje energetskih usluga direktno stanarima i servis-operaterima. Usluge će biti testirane na oko 5.000 stanova / javnih zgrada na 7 lokacija u 7 evropskih zemalja. Beograd je jedina lokacija izvan Evropske unije.

Belit je razvio IKT servise koje koriste direktno stanari zgrade – Servis za upravljanje resursima (RMS – Resource Management Service) i Servis za podizanje svesti građana o resursima (RUAS – Resource Use Awareness Service), koja im omogućavaju efikasnije upravljanje energijom i pomaže stanarima da prate svoju potrošnj. Ovo je dovelo do značajnog smanjenja u upotrebi ovih resursa.
Ovaj projekat pruža uslugu više od 5.000 stanara u 7 evropskih zemalja.
Slični projekti: PPF3 PPF4 SmartSpaces SmartCare

Klijenti:

  • Evropska komisija

Zemlja:

  • Srbija

Izvor finansiranja:

  • CIP-ICT-PSP

Partneri na projektu:

  • EMPIRICA Gesellschaft fuer Kommunikations- und Technologiferoschung mbH;
  • i 16 konzorcijalnih pratnera.

Copyright @ Belit d.o.o. .