• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
City4Age
Pun naziv projekta: City4Age – Gradski servisi za aktivno i zdravo starenje prilagođeni starijim osobama
City4Age-logo

City4Age – Gradski servisi za aktivno i zdravo starenje prilagođeni starijim osobama (Elderly-friendly City services for active and healthy ageing) stvara inovativni okvir koji može biti primenjen u gradovima Evrope. To su IKT alati i servisi koji unapređuju otkrivanje rizika koji su povezani sa kognitivnim oštećenjem i slabošću kod starijih osoba, kao i IKT alati i servisi koji mogu da pomognu starijim osobama da unaprede svoj svakodnevni život i promovišu pozitivne promene ponašanja. Ovaj evropski projekat je finansiran od strane Horizon2020 programa Evropske komisije. City4Age će pokrenuti gradske zajednice kako bi olakšale ulogu socijalne i zdravstvene službe, i da pomogne porodicama koje se suočavaju sa kognitivnim oštećenjem i slabošću kod starijih osoba.

Slični projekti: SmartCare MOEEBIUS SmartSpaces BECA

Klijent:

  • Evropska komisija

Zemlje:

  • Španija
  • Grčka
  • Singapur
  • Francuska
  • Italija
  • Ujedinjeno Kraljevstvo

Izvor finansiranja:

  • Horizon 2020

Partneri na projektu:

  • Politecnico di Milano,
  • i još 16 partnera širom Evrope.

Copyright @ Belit d.o.o. .