• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Instrukcioni dizajn na projektu edukacije u okviru modernizacije sistema carina
Puno ime projekta: Instrukcioni dizajn na projektu edukacije u okviru modernizacije sistema carina

Instrukcioni dizajn se sastoji iz više međusobno povezanih faza koje se delimično preklapaju: analize, centralnog instrukcionog dizajna (koji u skladu sa odabranim modelom metodologije uključuje dizajn, razvoj, kao i deo implementacione faze), unosa teksta i pripreme grafičkog sadržaja, formatiranja teksta (koji uglavnom pripadaju implementacionoj fazi), adaptacije sirovog teksta u sadržaj saglasan SCORM standardu, kao i kontrole kvaliteta (koji spadaju u evaluacionu fazu modela).

Cilj projekta je usavršavanje privrednog sektora Republike Srbije kroz zajednički razvoj kursa za učenje na daljinu iz oblasti relevantnih zakonskih odredbi spoljne trgovine, uključujući one propisane od strane CEFTA-e i Evropske unije.

Definisan je konceptualni dizajn primenjiv u svim modulima. Korišćenjem metodologije definisane modelima ID-a, proizveden je materijal za 13 (trinaest) modula. Svih 13 (trinaest) modula eksportovano u je u HTML i SCORM kompatibilne formate. Pri tome je povećana motivacija svih učesnika u procesu edukacije uvođenjem jednostvanog, efikasnog i intuitivnog načina prezentacije edukacionog materijala.Klijent:

  • Privredna komora Srbije

Izvor finansiranja:

  • GTZ GmbH

Zemlja:

  • Srbija

Copyright @ Belit d.o.o. .