• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Internet portal Uprave za Javne Nabavke
Pun naziv projekta: Internet portal Uprave za Javne Nabavke

Internet portal za javne nabavke je bogata web aplikacija razvijena i prilagođena za potrebe i po zahtevima Uprava za javne nabavke Republike Srbije. Internet portal za javne nabavke omogućava svim zainteresovanim osobama pristup objavljenom sadržaju, bez nadoknade i bez registracije.

Objedinjeni Portal za javne nabavke je operativni alat koji se koristi za praćenje javnih nabavki i savetovanje u Upravi za javne nabavke Republike Srbije, i koji omogućava ekspertima Uprave za javne nabavke uvid u sadržaj svih podnetih poziva, kao i funkcionalnost analize podataka, izveštavanja i dodavanja (i objavljivanja) komentara i primedbi na određene e-dokumente javnih nabavki.

Portal je deo e-Government projekta Vlade Republike Srbije.

Više od 79.000 javnih nabavki je objavljeno od puštanja portala u rad.


Slični projekti: ALSU Portal Nacionalni registar sportskih objekata Portal za elektronsu prijavu poreza

Klijent:

  • Uprava za javne nabavke Republike Srbije

Zemlja:

  • Srbija

Copyright @ Belit d.o.o. .