• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Kreditni biro
Pun naziv projekta: Kreditni biro

Kreditni Biro je nacionalni centralizovani informacioni sistem za proveru i izveštavanje o trenutnoj solventnosti fizičkih i pravnih lica.

Kreditni biro na osnovu potpisanih saglasnosti pravnih i fizičkih lica generiše izveštaj o njihovoj trenutnoj zaduženosti, odnosno omogućava uvid u trenutnu solventnost građana, privrednih društava i preduzetnika. Sistem značajno smanjuje troškove procesiranja zahteva za uslugom, povećava finansijsku disciplinu i minimizuje rizik za kreditore. Još jedan pozitivan efekat je da Kreditni biro sprečava preteranu zaduženost.

Svetska banka : “Jedinstven projekat na globlnom nivou”.

Podaci su dostupni samo uz pristanak, u formi potpisane saglasnosti, osoba i kompanija čiji se podaci traže.

Međunarodni monetarni fond (MMF) : “Kreditni biro u Srbiji je priča o uspehu”.
Slični projekti: Bank report AgOD Report Portal za elektronsku prijavu poreza Sistem za e-aukcije i trgovinu

Klijent:

  • Udruženje banaka Srbije

Zemlja:

  • Srbija

Partneri:

  • Udruženje banaka Srbije
  • E-Smart Systems Beograd

Copyright @ Belit d.o.o. .