• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Lokalni registar zagađivača
Pun naziv projekta: Lokalni registar zagađivača opštine Bor

Lokalni registar zagađivača koji je implementiran u Borskoj opštini omogućava unos i sistematizovano praćenje opštih podataka o izvoru zagađenja; emisiji u vazduhu; emisiji u vodi; emisiji u zemljište; kao i upravljanje otpadom.

Ovaj registar sadrži osnovne statistike o izvorima zagađenja; vrstama i količini zagađujućih materija; kao i količini, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada na teritoriji opštine Bor.

Slični projekti: ALSU Portal Nacionalni registar sportskih objekata Portal za elektronsu prijavu poreza

Klijent:

  • Opština Bor

Zemlja:

  • Srbija

Copyright @ Belit d.o.o. .