• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
MedicalAlert – pilot projekat
Pun naziv projekta: MedicalAlert – Upotreba IKT tehnologija za poboljšanje kvaliteta života starijih osoba i hroničnih bolesnika – pilot projekat

Specifični cilj projekta je demonstracija sistema za komunikaciju i automatsko slanje signala uzbune u slučaju nastanka medicinskog ili nekog drugog problema koji zahteva hitno rešavanje.

Demonstracioni sistem je zasnovan na korišćenju savremenim mobilnih telefonskih aparata u kombinaciji sa specifičnim bežičnim senzorima. Pored upotrebe mobilnog aparata i senzora, kod svakog od test korisnika sistem je demonstrirao i funkcije budućeg operativnog centra zaduženog za vođenje brige o korisnicima.

Bežični senzori, okačeni oko vrata ili nošeni kao narukvica/opasač, u demonstracionom sistemu omogućili su korisniku da veoma jednostavno, pritiskom na jednu tipku pošalje signal uzbune u operativni centar. Takav signal uzbune je moguće lako aktivirati i u slučaju težeg napada ili pada, kada korisnik nije u mogućnosti da obavi telefonski poziv ili na drugi način obavesti rođake, hitnu pomoć ili policiju. Nakon prijema signala uzbune, zaposleni u operativnom centru uspostavlja govornu komunikaciju sa korisnikom korišćenjem Spikerfon opcije na mobilnom telefonu ukoliko je to moguće i istog trenutka obaveštava nadležnu službu, rođake ili komšije.

Softver na mobilnom telefonu je takođe prilagođen starijim osobama i hroničnim bolesnicima i omogućava aktiviranje osnovnih funkcija, kao i pozivanje važnih brojeva veoma jednostavno, bez potrebe za poznavanjem savremenih korisničkih interfejsa.

Slični projekti: SMARTCARE – Bolje povezivanje zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga korišćenjem novih tehnologija Razvoj Zdravstvenog informacionog sistema (EuropeAid/117681/D/SV/YU) Sistem za unapređenje rada i komunikacije u kardiologiji

Klijent:

  • Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Zemlja:

  • Srbija

Partneri na projektu:

  • IMP telekomunikacije;
  • IKT Mreža.

Copyright @ Belit d.o.o. .