• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Podrška modernizaciji Poreske Uprave (EuropeAid/114579/D/SV/YU)
Puo ime projekta: Podrška modernizaciji Poreske Uprave (Podrška modernizaciji Uprave Javnih Prihoda Republike Srbije) (EuropeAid/114579/D/SV/YU)

Jezgro projekta je izgradnja velikog računskog i komunikacionog sistema koji bi pokrio potrebe moderne Poreske uprave Republike Srbije.

Belit je pripremio, implementirao i nadgledao IT nabavku, isporuku, instalaciju i trening. Takođe, Belit je sproveo trening za zaposlene u Poreskoj upravi i obezbedio lokalne eksperte i administraciju projekta.

Rezultat je veliki računarsk i komunikacioni centar koji podmiruje potrebe moderne i uspešne Poreske administracije.Slični projekti: PPF5 PPF4 PPF3

Klijent:

  • Ministarstvo finansija i ekonomije / Poreska uprava Republike Srbije

Zemlja:

  • Srbija

Izvor finansiranja:

  • Evropska komisija

Partneri na projektu:

  • Atos Origin (Schlumberger Sema);
  • SOFRECO;
  • Hulla & CO Human Dynamics KG;
  • Planet Ernst & Young S.A.;
  • EWC.

Copyright @ Belit d.o.o. .