• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Portal za elektronsku prijavu poreza
Pun naziv projekta: Portal za elektronsku prijavu poreza

Portal za elektronsku prijavu poreza je omogućio da se Poreskoj upravi Republike Srbije podnose poreske prijave elektronskim putem i da se tim podacima upravlja. Ovo je značajno brži i u mnogome efikasniji proces prijavljivanja poreza za mala i srednja preduzeća, kao i za privrednike, koji pri tome značajno smanjuje troškove.

Za ovo rešenje Belit je dobio nagradu – plaketu Društva za informatiku Srbije (DIS) za izuzetan doprinos u razvoju informacionih tehnologija u 2010 u kategoriji “Razvijena i primenjena informatička usluga”.

Nagrada Društva za informatiku Srbije (DIS) za izuzetan doprinos u razvoju informacionih tehnologija u 2010 u kategoriji “Razvijena i primenjena informatička usluga”.


Slični projekti: Internet portal Uprave za Javne Nabavke Baza podataka o pravnim propisima Bank report Sistem za e-Aukcije i Trgovinu PP Client

Klijent:

  • Poreska uprava Republike Srbije

Zemlja:

  • Srbija

Partner na projektu:

  • Privredna komora Srbije

Copyright @ Belit d.o.o. .