• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
PP Klijent
Pun naziv projekta: PP Klijent

PP Klijent je aplikacija za povezivanje i razmenu podataka između centralnog sistema kompanije i elektronskog bankarskog sistema.

Obezbeđuje kompaniji sa jedinstvenim okruženjem e-plaćanje bez obzira na kompleksnost i distribuciju. Komunikacija sa e-bankarskim sistemom se odvija razmenom elektronskih dokumenata u propisanom formatu banke.

Slični projekti: Bank report Sistem za e-aukcije i trgovinu Kreditni biro

Klijent:

  • Dunav osiguranje;
  • Velefarm.

Zemlja:

  • Srbija

Copyright @ Belit d.o.o. .