• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
PULSE
Pun naziv projekta: PULSE – Participatory Urban Living for Sustainable Environments
PULSE-logo

PULSE je troipogodišnji projekat Evropske unije u oblasti zdravstva, društvenih nauka, geografskih informacionih sistema (GIS), analize podataka, klimatologije, i drugim, koji je do 2020. godine implementiran u sedam svetskih gradova – Barselona, Birmingem, Njujork, Pariz, Pavija, Singapur i Tajpej, i koji je demonstrirao u realnom okruženju transformisanje sistema javnog zdravlja iz reaktivnog u prediktivni.

Koristeći postojeće velike baze otvorenih podataka iz statističkih, satelitskih i drugih izvora, kao i podatke prikupljene iz obimne infrastukture različitih senzornih ambijentalnih i nosivih/mobilnih uređaja (Internet of Things (IoT) infrastrukture), PULSE je omogućio upravljanje procesima u sferi javnog zdravlja stanovništva i demonstrirao u praksi efikasniji i proaktivniji inkluzivni kolaborativni sistem.

Klinički fokus projekta je na dominantnim stečenim hroničnim bolestima koje je poznato da pogoršavaju faktori urbane životne sredine – respiratornim kao što je astma, i metaboličkim kao što je dijabetes tip 2 (T2D). PULSE je razvio sistem ranog predviđanja i procene rizika od ovih oboljenja u navedenim gradovima, na osnovu podataka prikupljenih putem IoT infrastrukture, i fizioloških, socio-ekonomskih, tehnoloških i drugih faktora, u cilju uspostavljanja referentnih dobrih praksi i potencijalnog kreiranja i poboljšanja regulativa za prevenciju bolesti i poboljšanje opšteg zdravlja građana.

Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije, projekat je fokusiran i na modelovanje i razvoj rezilijentnosti društvenih zajednica i opšteg blagostanja građana u urbanim sredinama. U skladu sa HiAP (Health in All Policies) pristupom, širok spektar interesnih strana iz različitih relevantnih i povezanih oblasti, ne samo zdravstva i životne sredine već i urbanog planiranja, transporta, logistike i drugih sektora, je bio uključen u sveobuhvatan dijalog, uz integrisane analitike heterogenih faktora rizika u urbanim sredinama iz velikih skupova podataka (Big Data), u cilju sinergetske transformacije javnog zdravlja i postizanja opšteg dobra u sedam pilot gradova.

Jedan od rezultata projekta je i Community of Practice (CoP) platforma za razmenu znanja, na kojoj instutucije javnog zdravlja i uprave, građani, i drugi relevantni subjekti iz svih gradova obuhvaćenih PULSE projektom, kao i iz drugih novouključenih u zajednicu, razmenjuju iskustva, primere dobre prakse, istraživanja, studije slučaja i druge važne informacije vezane za teme projekta.

REZULTATI & BENEFITI:

● Razvoj i implementacija ekosistema za prikupljanje, analizu i upravljanje velikim skupovima podataka o zdravlju, blagostanju, životnim navikama i aktivnostima građana, i okruženju u pametnim gradovima u realnom vremenu
● Razvoj modela koji predviđaju nastupanje i patogenezu astme i dijabetesa tipa 2 u urbanim populacijama iz kombinovanih senzorski merenih fizioloških, anamnestičkih i kliničkih podataka
● Planska i transparentna evaluacija i simulacija efekata politika i mera u domenu javnog zdravstva, kao i transporta, urbanog planiranja, i drugih oblasti javne/komunalne uprave, korišćenjem PULSE sistema i alata u gradovima obuhvaćenim projektom
● Razvoj integrativnog modela za procenu i poboljšanje opšteg blagostanja građana u urbanim sredinama
● Instalacija, puštanje u rad i validacija integrisane PULSE platforme i sistema, sa svim glavnim gorenavedenim i drugim funkcionalnostima, u neprekidnom radu tokom duže od dve godine u realnom operativnom okruženju u sedam svetskih gradova u Evropi, Severnoj Americi i Aziji.

Belit je na PULSE projektu bio vodeći partner u razvoju modela rezilijentnosti (Modeling Resilience: Well Being) i jedan od ključnih partnera u implementaciji sledećih koraka:

● Projektne tehnologije i alati; analize podataka
● Specifikacija podataka za PULSE aplikaciju
● Integracija modela i mapa javnog zdravlja

Slični projekti: SmartCare City4Age

Klijent:

 • Evropska komisija

Zemlje:

 • Španija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Sjedinjene Američke Države
 • Francuska
 • Italija
 • Singapur
 • Tajvan
 • Srbija

Izvor finansiranja:

 • Horizon 2020

Partneri na projektu:

 • Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 • i još 12 partnera.

Copyright @ Belit d.o.o. .