• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Sistem za e-aukcije i trgovinu
Full project name: Sistem za e-Aukcije i Trgovinu

E-auction trading sistem je dizajniran kao integrisan sitem za elektronsku trgovinu hartijama od vrednosti putem aukcija koje funkcionišu po pravilima i propisima Narodne banke Srbije. Razmena finansijskih poruka između trgovaca je obavljana u okviru RTGS (Real-Time Gross Settlement – Bruto prenos sredstava u realnom vremenu) platnog sistema. Poruke su pisane u SWIFT formatu koji je definisan po propisima NBS.

Sve trgovine se obavljaju u realnom vremenu, u okviru vremenskog okvira aukcije i obavljaju ih ovlašćeni trgovci Trezorskog sektora banke. Ovlašćeni trgovci imaju jedinstveni korisnički interfejs sa opcijama u zavisnosti od tipa korisnika.

Slični projekti: Bank report PP Klijent Kreditni Biro

Klijenti:

  • 7 banaka

Zemlja:

  • Srbija

Copyright @ Belit d.o.o. .