• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Sistem za unapređenje rada i komunikacije u kardiologiji
Pun naziv projekta: Sistem za unapređenje rada i komunikacije u kardiologiji

Razvijen je web portal koji omogućavanje pristup medicinskim podacima svim pružaocima zdravstvenih usluga u kardiološkom sektoru, naučnicima, lekarima, predstavnicima industrije farmaceutske i medicinske opreme i osiguravajućim društvima. Implementirana je razmena važnih informacija u medicini, u elektronskoj formi (elektronski kartoni pacijenata), kao i CardioNet analiza baza podataka za lične potrebe, u potpunosti unutar zakonskih, profesionalnih i etičkih okvira i normi. Ovo rešenje je omogućilo da institucije, kompanije i drugi predstavnici srpskog sistema zdravstvene zaštite budu u mogućnosti da sarađuju i dostignu svoje profesionalne ciljeve.

Ovaj projekat je postavio okvir za usku saradnju između medicine, tehničkih nauka i drugih područja biomedicinskog inženjeringa, telemedicine, elektronskog poslovanja u zdravstvu i srodnim oblastima.

Slični projekti: SMARTCARE – Bolje povezivanje zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga korišćenjem novih tehnologija MedicalAlert Elektoronski zdravstveni karton

Korisnik:

  • Uruženje kardiologa Srbije i Crne Gore

Izvor finansiranja:

  • Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

Zemlja:

  • Srbija

Partner na projektu:

  • Institut za medicinska istraživanja / Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Copyright @ Belit d.o.o. .