• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
SmartCare
Pun naziv projekta: SMARTCARE – Bolje povezivanje zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga korišćenjem novih tehnologija
smartcare_logo

SmartCare projekat je deo CIP ICT programa Evropske unije namenjen razvoju konkurentnosti i inovativnosti korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija. Glavni cilj projekta je bolje povezivanje pružalaca zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga upotrebom novih tehnologija. Učesnici projekta dolaze iz 12 evropskih zemalja i 23 evropske regije. Deset regija je izabrano za pilot lokacije na kojima će se, uz podršku lokalnih institucija, razviti novi servisi koji će primeniti dva razvojna puta za pružanje integrisanih zdravstvenih i socijalnih usluga. Kraljevo je izabrano kao pilot lokacija u Srbiji. pilots-smartcare

Projekat će razviti nove informaciono-komunikacione servise koji će omogućiti povezivanje i razmenu informacija između Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, samog primaoca nege i neformalnih pružalaca nege (članova porodice i sl.).

42 partnera u 10 zemalja!


Slični projekti: PPF3 PPF4 SmartSpaces BECA

Klijent:

  • Evropska delegacija

Zemlja:

  • Srbija

Izvor finansiranja:

  • CIP-ICT-PSP

Partneri na projektu:

  • Azienda per i servizi sanitari Tirestina,
  • i još 40 partnera širom Evrope.

Copyright @ Belit d.o.o. .