• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
sRisks
Pun naziv projekta: sRisks – Alat za problematične kredite (NLP)

sRisk je efikasno, transparentno i jasno dokumentovano rešenje za procenu i dokumentovanje gubitaka nastalih na osnovu smanjenja vrednosti problematičnih kredita (Non-Performing Loans – NPL). Ovo rešenje obezbeđuje alat, procedure i podatke za obračun smanjenja potraživanja.

sRISKS omogućava uspešno upravljanjima portfojiom NPL (koji uključuje i upravljanje kolateralima) u bankama, naročito sektoru restruktuiranja.

Nagrada DISKOBOLOS 2012 Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije (JISA) u kategoriji Finansije.


Slični projekti: Kreditni Biro PP Klijent Portal za elektronsku prijavu poreza ALSU sistem Bank Report

Klijent:

  • Hypo Alpe-Adria Banka

Zemlja:

  • Srbija

Copyright @ Belit d.o.o. .