• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Verifikacija i nadgledanje isporuka IT opreme za projekte u Srbiji finansirane od strane EAR
Pun naziv projekta: Verifikacija i nadgledanje isporuka IT opreme za projekte u Srbiji finansirane od strane EAR u sektorima evropskih integracija, očuvanja životne okoline, zdravlja, prava, javne administracije i društvenog sektora

Osnovni cilj projekta je da se sprovede nezavisna kontrola izvršenja Ugovora o isporuci IT opreme za projekte u Srbiji u sektorima evropskih Integracija, očuvanja životne okoline, zdravlja, prava, javne administracije i civilnog društva, koje je finansirala EAR, da se utvrdi ispunjenje ugovora o isporuci od strane dobavljača, kao i saglasnost sa odredbama ugovora.

Kontrola pokriva sve delove ugovora (uključujući Anekse), svu isporučenu opremu i potrebnu dokumentaciju.Slični projekti: PPF5 PPF4 PPF3

Client:

  • Evropska agencija za rekonstrukcju

Zemlja:

  • Srbija

Izvor finansiranja:

  • Evropska komisija

Partner na projektu:

  • Atos Origin

Copyright @ Belit d.o.o. .