• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Belit i BRAINTEASER na konferenciji ICOST

Belit i BRAINTEASER na konferenciji ICOST

Bili smo intenzivno angažovani na pripremi i učešću u jubilarnoj dvadesetoj Međunarodnoj konferenciji o životu sa pametnim tehnologijama i javnom zdravlju ICOST 2023 koja je održana u Vondžuu, u Republici Koreji, 7. i 8. jula ove godine, pod nazivom Digitalna transformacija zdravlja pametno starenje na licu mesta, sa i za osobe sa invaliditetom. Konferencija predstavlja idealan prostor za prezentacije i rasprave o istraživanju i dizajnu, razvoju, implementaciji i evaluaciji veštačke inteligencije u oblasti zdravlja, pametnih gradova, tehnologija za ličnu pomoć, upravljanje hroničnim bolestima, obuku i telematiku u zdravlju (čiji sajt možete posetiti na: https://www.icost-society.org). Vladimir Urošević, menadžer istraživanja i razvoja u Belitu, učestvovao je na konferenciji i u pripramama kao član međunarodnog Programskog komiteta. Autorski rad koji opisuje najnovije domete razvoja i rezultate projekta BRAINTEASER koji je u toku, i koji se finansira iz fonda EU Horizon 2020, a prezentovan je i redovnoj usmenoj sednici 1 sa temom: Internet stvari i AI rešenja za e-Zdravlje. Predstavila ga je koordinatorka projekta Marija Fernanda Kabrera sa Tehničkog univerziteta u Madridu.

Copyright @ Belit d.o.o. .