• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Belit na 20-oj Međunarodnoj konferenciji o pametnim tehnologijama i javnom zdravlju ICOST 2023

Belit na 20-oj Međunarodnoj konferenciji o pametnim tehnologijama i javnom zdravlju ICOST 2023

Jubilarna dvadeseta konferencija ICOST održaće se u Vondžuu, u Južnoj Koreji, 7. i 8. jula ove godine, pod nazivom Digitalna transformacija zdravlja pametno starenje na licu mesta, sa i za osobe sa invaliditetom. Ova konferencija predstavlja vodeće mesto za prezentacije i diskusije o istraživanju dizajna, razvoja, implementacije i evaluacije veštačke inteligencije u oblastima zdravlja, pametnih gradova, tehnologija za ličnu pomoć, upravljanja hroničnim bolestima, i obuka i telematika u zdravlju. Konferencija ima dinamičan program (dostupan na https://www.icost-society.org/Program.pdf) i obuhvata širok spektar govornika tehnoloških i kliničkih profila, kao i iz industrije, plenarna usmena zasedanja i prezentacije i demonstracije prototipova, kao i tehničke demonstracije. Naš Vladimir Urošević je učestvovao u organizaciji i pripremi kao član međunarodnog Programskog komiteta. Najnovija dešavanja i rezultati projekta BRAINTEASER, finansiranog iz granta EU Horizon 2020, takođe će biti predstavljeni u našem radu tokom redovne usmene sednice 1: Internet stvari i AI rešenja za e-Zdravlje. Predstaviće ih Marija Fernanda Kabrera sa Tehničkog univerziteta u Madridu, koordinatorka projekta.

Copyright @ Belit d.o.o. .