• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Belit u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije

Belit u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije

Belit je imao aktivno učešće u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije o sprovođenju pravnog okvira Evropske unije i pitanjima razvoja e-uprave (e-government) i to u oblastima upravljanje identitetima, e-zdravlje (e-health) i elektronske javne nabavke (e-procurement), koji je u Briselu organizovan pod patronatom Privredne komore Srbije (PKS).

Studijska poseta Briselu „Ka efikasnijem sistemu e-uprave u Republici Srbiji u procesu pregovora sa Evropskom unijom o pristupanju Srbije“ koja je održana u organizaciji PKS-a imala je cilj da predstavi privredu Srbije institucijama Evropske unije i to kao privreda sa bogatim IKT kapacitetima, koji predstavljaju značajan razvojni potencijal kako Srbije, tako i EU.

Organizovani su sastanci sa predstavnicima Generalnog direktorata za komunikacione mreže, sadržaj i tehnologije Evropske komisije (DG CONNECT), Generalnog direktorata za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP (DG GROWTH), kao i Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) na temu e-uprave (e-government). Teme sastanaka su definisane u skladu sa prioritetima za dalji razvoje e-uprave u Srbiji, i sprovođenja pravnog okvira Evropske unije u oblastima kao što je upravljanje identitetima, e-zdravlje (e-health), elektronske javne nabavke (e-procurement). Predstavnici Belit-a i drugih kompanija iz Srbije su takođe dobili informacije o projektnim mogućnostima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Copyright @ Belit d.o.o. .