• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Redovna skupština SmartCare projekta

Redovna skupština SmartCare projekta

Smartcare partneri iz Srbije su domaćini Redovne Skupštine SmartCare projekta koja će biti održana u periodu od 16. do 18. juna 2015. godine i obuhvatiće posetu pilot lokacije u Kraljevu.

Okvirna agenda Redovne skupštine:

16. jun 2015. godine – Poseta pilot lokaciji u Kraljevu na kojoj će učesnici biti u mogućnosti da upoznaju aktere na projektu, članove konzorcijuma, korisnike usluge, pružaoce nege i predstavnike lokalne samouprave i da pogledaju proces pružanja integrisane nege na terenu.

17. i 18. jun 2015. godine – Četvrta redovna Skupština projekta koja će se održati u hotelu Moskva u Beogradu.

Projekat SmartCare – Bolje povezivanje zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga korišćenjem novih tehnologija je deo CIP ICT programa Evropske unije namenjen razvoju konkurentnosti i inovativnosti korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija. Glavni cilj projekta je bolje povezivanje pružalaca zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga upotrebom novih tehnologija. Učesnici projekta dolaze iz 12 evropskih zemalja i 23 evropske regije. Deset regija je izabrano za pilot lokacije na kojima će se, uz podršku lokalnih institucija, razviti novi servisi koji će primeniti dva razvojna puta za pružanje integrisanih zdravstvenih i socijalnih usluga. Kraljevo je izabrano kao pilot lokacija u Srbiji.

Copyright @ Belit d.o.o. .