• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Naučni rad o dizajnu i optimizaciji REST servisa BRAINTEASER platforme, čiji su koautori Belit, UNIPV i UPM, predstavljen na konferenciji ICCE u Berlinu 2022.

Naučni rad o dizajnu i optimizaciji REST servisa BRAINTEASER platforme, čiji su koautori Belit, UNIPV i UPM, predstavljen na konferenciji ICCE u Berlinu 2022.

Rad naslovljen “Dizajn i optimizacija REST servisa za performanse i skalabilnost u manipulaciji velikih skupova podataka (Big Data) o životnoj sredini za potrebe interaktivne analize njihovog efekta na progresiju ALS i MS”, čiji su autori članovi razvojnih timova Belita, Univerziteta u Paviji i Tehničkog univerziteta u Madridu, bio je uspešno predstavljen na 12. Međunarodnoj konferenciji za potrošačke tehnologije ICCE Berlin 2022. u organizaciji Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike – Društva za potrošačke tehnologije, koja je održana u okviru ovogodišnjeg Sajma IFA, najvažnijeg sajma za potrošačku elektroniku i digitalne tehnologije koji se održava u Berlinu. Vladimir Urošević presenting on the BRAINTEASER Project REST Service Layer, ICEE Berlin 2022 Rad koji je većinom rezultovao iz zajedničkog razvoja i tokom radnih paketa 2 i 8 na Projektu predstavio je Vladimir Urošević, direktor istraživanja i razvoja u Belitu, tokom druge sesije o potrošačkim zdravstvenim tehnologijama (S5) održanoj 5. septembra, kao što je navedeno u programu konferencije, nakon čega je usledilo nekoliko aktuelnih i stimulativnih pitanja i kratka diskusija sa prisutnima i predsedavajućima tehničkog programa i sednice. Vladimir Urošević presenting on the BRAINTEASER Project REST Service Layer, ICEE Berlin 2022

Copyright @ Belit d.o.o. .