• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Novi članak o PERISCOPE Atlasu, čiji je Belit koautor, objavljen je u posebnom izdanju Međunarodnog časopisa za istraživanje životne sredine i javnog zdravlja (IJERPH) MDPI

Novi članak o PERISCOPE Atlasu, čiji je Belit koautor, objavljen je u posebnom izdanju Međunarodnog časopisa za istraživanje životne sredine i javnog zdravlja (IJERPH) MDPI

Rad objavljen pod naslovom „Novi interaktivni alat za vizuelizaciju i analizu podataka o COVID-19: PERISCOPE Atlas“ u posebnom izdanju IJERPH „Pandemija COVID-19: Restruktuiranje politika javnog zdravlja oko vizije zdravlja kao javnog dobra“ od 12. avgusta 2022 (dostupan na linku:   https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9136) daje sveobuhvatan pregled i opis celokupne integrisane prve verzije PERISCOPE Data Atlasa, od izvora podataka, procesa importa i fuzije, preko arhitekture i semantičke integracije u kontekstu opšteg koncepta PERISCOPE-a i povezanih podsistema, do podržanih procesa i interaktivnih tokova rada, UI i UX, sa zaključnom diskusijom i pregledom daljeg predviđenog razvoja. 

   

Autori su iz svih partnerskih organizacija na projektu PERISCOPE sa ključnim udelom u razvoju Atlasa i Radnom paketu 4, na čelu sa koordinatorom projekta – Univerzitetom u Paviji, i učešćem Fakulteta za javnu upravu Tehničkog univerziteta u Minhenu (TUM), Politehničkog univerziteta u Madridu, kao i kompanije GeneGIS Geospatial Intelligence Srl i Belit, sa doprinosima u razvoju softvera, inženjeringu radnih procesa i dizajnu korisničkog interfejsa, i upravljanju resursima podacima.

Copyright @ Belit d.o.o. .