• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Održana radionica projekta BRAINTEASER

Održana radionica projekta BRAINTEASER

Radionica projekta BRAINTEASER održana je 28. februara 2023. u Botaničkoj bašti Univerziteta u Padovi. Radionici je prisustvovalo preko 80 učesnika. Održana na kraju prve faze projekta, ova radionica poslužila je kao osnova za početak druge, “pilot” faze projekta, čiji je fokus transformacija aktuelnog pristupa javnom zdravlju iz reaktivnog u prediktivni, usredsređen na procenu rizika, stratifikaciju pacijenata, i prognozu. Radionicu je otvorila profesorka Barbara Di Kamilo sa Univerziteta u Padovi, koja je istovremeno i naučni koordinato projekta BRAINTEASER. Belit je predstavljao Vladimir Urošević, menadžer istraživanja i razvoja, koji je, sa Serhiom Gonzalesom, istraživačem grupe LifeSTech sa Tehničkog univerziteta u Madridu, predstavio dva glavna tehnička instrumenta projekta BRAINTEASER, osmišljena sa ciljem da se unaprede usluge nege i pomoći na korist raznih zainteresovanih strana u sistemu javnog zdravlja. Oba alata, web platforma za profesionalce u zdravstvu i mobilna aplikacija za pacijente i one koji im pomažu, variraju s obzirom na potrebe pacijenata i na tip bolesti od koje pate. Web platforma sadrži kliničke alate koje profesionalci u zdravstvu koriste, naročito u smislu upravljanja pacijentima i rutinskim posetama. Alati prikupljaju podatke o zdravstvenom statusu pacijenata putem podsetnika i obaveštenja. Lekari mogu da pristupe podacima koje unose pacijenti preko svojih mobilnih telefona i predlože nove aktivnosti ili zakažu posetu. Aplikacija, predstavljena u demonstraciji uživo, ima za cilj da pomogne pacijentima i prižaocima nege da prijave simptome lekaru, primaju obaveštenja, čitaju edukativne sadržaje i učestvuju u preporučenim aktivnostima radi promocije opšte dobrobiti pacijenta. Svaka interakcija je personalizovana i prilagođena pacijentovim simptomima i statusu. Ovo znači da pacijenti i pružaoci nege mogu dobijati različite vrste informacija i saveta opredeljenim prema njihovim individualnim potrebama. Za više informacija, posetite sajt projekta BRAINTEASER.

Copyright @ Belit d.o.o. .