• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
EU projekat iz oblasti zdravstvene zaštite razvio je nove alate za pomoć osobama pogođenim ALS i MS

EU projekat iz oblasti zdravstvene zaštite razvio je nove alate za pomoć osobama pogođenim ALS i MS

Belit je bitnim delom učestvovao u razvoju novih alata za pomoć osobama pogođenim ALS i MS, u okviru projekta BRAINTEASER pod okriljem Evropske unije. Sa ciljem razvoja boljih zdravstvenih usluga i usluga nege za različite aktere u sistemu zdravstvene zaštite, projekat je osmislio dva alata: web-aplikaciju za profesionalce u zdravstvu i mobilnu aplikaciju za pacijente i pružaoce nege. U oba alata uključen je sveobuhvatan sadržaj koji varira u skladu sa potrebama individualnih pacijenata ili pružalaca nege i tipom bolesti. Web-rešenje sadrži kliničke alate za profesionalce u zdravstvu, naročito za unos pacijenata i kontinuirano praćenje njihovog stanja. Alati prikupljaju podatke o zdravstvenom statusu pacijenata i njihovim svakodnevnim navikama i predlažu nove aktivnosti ili zakazuju posete. Profil pacijenta je poluanoniman, a profesionalcu je dostupna samo imejl adresa. Kredencijali (korisničko ime i lozinka) obezbeđuju kod za autentikaciju koji se šalje imejlom, a koji kliničari ručno unose u alat. Pojačano obezbeđenje ima za cilj da zaštiti podatke o pacijentima i osigura bezbedno čuvanje prikupljenih podataka. Osim ove osnovne funkcije, rešenje se kroz nekoliko iteracija kako bi se bolje prilagodilo potrebama kliničara. Na primer, kliničarima je omogućeno da unesu, ukoliko su poznati, razne dijagnostičke i podatke o pacijentu, pod uslovom da unesu sve podatke prikupljene uređajima. Što se tiče mobilne aplikacije, ona služi pacijentima i pružaocima nege da prijavljuju simptome, ispunjavaju upitnike, primaju obaveštenja, čitaju edukativni sadržaj i savete i učestvuju u preporučenim aktivnostima koje promovišu dobrobit pacijenta u opštem smislu. Svaka interakcija je personalizovana i zasnovana ili na opisanim simptomima ili na prijavljenom skoru (po skalama ALSFRS-R za ALS i EDSS za MS). Na ovaj način pacijenti i pružaoci nege dobiće različite vrste materijala i aktivnosti relevantne za njihove specifične potrebe, što će im omogućiti poboljšanje ukupnog iskustva. Više detalja o razvijenim alatima možete naći u saopštenju za medije na sajtu projekta BRAINTEASER. Ovi novi alati biće predstavljeni krajem meseca februara 2023. godine na radionici BRAINTEASER u Padovi.

Upitnik aplikacije za neurologe

Upitnik aplikacije za neurologe

Detalj interfejsa mobilne aplikacije

Detalj interfejsa mobilne aplikacije

Copyright @ Belit d.o.o. .