• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
Razvoj Zdravstvenog informacionog sistema (EuropeAid/117681/D/SV/YU)
Puno ime projekta: Razvoj Zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske usluge u Srbiji (Elektronski zdravstveni karton) (EuropeAid/117681/D/SV/YU))

Cilj projekta je uvođenje Elektronskog zdravstvenog kartona (EHRs) kao glavne komponente infrastrukture u Zdravstveni informacioni sistem (HIS) Srbije, kroz osnivanje četiri regionalna EHR Centra sa jednim nacionalnim EHR Centrom unutar, ili dodatno, Nacionalnim IPH, i pilot sajt u Pančevu. Ovi EHR centri će hostovati EHR bazu i specifični softver koji je projekat razvio.

Implementiran sistem je u skladu sa standardima definisanim na međunarodnom nivou i naročito sa Zdravstvenim Informacionim standardima definisanim od strane Evropske komisije za Standardizaciju (CEN/TC 251), sa posebnim fokusom na interoperatibilnosti, privatnost podataka, zaštia i sigurnost.Projekat je dobio DISKOBOLOS nagradu koju dodeljuje JISA (Jedinstveni informatički savez Srbije ) za 2008 godinu u kategoriji Zdravstva.


Belit je razvio i implementirao EHR Web Klijent Aplikacija (WCA), obezbeđujući osnovne funkcionalnosti za snadbevanje i gledanje EHR podataka, namenjen zdravstvenim ustanovama koje nemaju centre informacionih sistema povezane sa EHR.

Belit je doprineo razvoju Data Integration Layer web servisa, pošto se Web Klijent Aplikacija (WCA) konektuje na objedinjeni EHR sistem na isti način kao i ostali sistemi, kroz ove web servise.

Takođe je razvijen i implementiran Web Portal projekta, sa delovima dostupnim javnosti, kao i registrovanim korisnicima. Portal sadrži sistem za upravljanje sadržajem (CMS) da bi se ispratile aktivnosti projekta i učinile dostupnim on-line publikacije, repozitorijum dokumenata i forum.

Slični projekti: SMARTCARE – Bolje povezivanje zdravstvenih i socijalnih usluga sa korisnicima tih usluga korišćenjem novih tehnologija MedicalAlert – pilot projekat Sistem za unapređenje rada u kardiologiji

Klijent:

  • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Zemlja:

  • Srbija

Izvor finansiranja:

  • European Agency for Reconstruction, 2004 CARDS Program

Partneri na projektu:

  • Euro Health Group (DK);
  • Infonet (SI);
  • Siemens IT solutions (RS);
  • Telekom Srbija (RS).

Copyright @ Belit d.o.o. .