• header info - Belit doo, Trg Nikole Pašića 9, 11 000 Beograd, Srbija, +381 (11) 20 30 403, office@belit.co.rs
SmartSpaces
Pun naziv projekta: SmartSpaces – Ušteda energije u evropskim javnim zgradama uz korišćenje IKT-a
SmartSpaces

SmartSpaces servisi energetske optimizacije predstavljaju sveobuhvatan pristup korišćenju potencijala IKT-a uključujući i pametno merenje za značajne uštede energije u javnim zgradama. Sa ciljem da smanji utrošak energije javnog sektora u veoma značajnom obimu kako bi izašao u susret svim ciljevima smanjenja emisija, ovaj projekat će se izgraditi na postojećim servisima kako bi razvio sveobuhvatne SMARTSPACES servise obezbeđujući povratnu informaciju o utrošku energije. SmartSpaces Pilotsites

Optimizacije u upotrebi energije predstavljaju sveobuhvatan pristup upotrebi punog potencijala IKT tehnologija, koji između ostalog uključuju smart metering, radi značajnih ušteda u upotrebi energije u javnim zgradama. Belit je razvio informacioni sistem za praćenje, analizu, planiranje i upravljanje tokovima energije.

Implementacija operativnih servisa uključuje 11 pilot lokacija sa više od 550 zgrada u 8 zemalja (Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Holandija, Turska, Srbija) i sa gotovo 20.000 profesionalaca i osoblja korisnika, dosežući do više od 6.000.000 posetilaca godišnje.

Ovi servisi dosežući do više od 6.000.000 posetilaca godišnje.


Slični projekti: PPF3 PPF4 SmartCare BECA

Klijenti:

  • Evropska komisija

Zemlja:

  • Srbija

Izvor finansiranja:

  • CIP-ICT-PSP

Partneri na projektu:

  • EMPIRICA Gesellschaft fuer Kommunikations- und Technologiferoschung mbH ;
  • i 24 konzorcijalnih partnera.

Copyright @ Belit d.o.o. .